Terugblik op onze kleurwedstrijd voor de Rotselaarse scholen

Als voorafgaande promotie voor onze tentoonstelling ‘Theo Humblet en de andere kunstenaars
van Groot-Rotselaar’ tijdens het weekend van 18 en 19 november hadden we een placemat
gemaakt met daarop een tekening van Willy Verheyden die de kunstenaars in actie bij het
Rotselaarschilderij weergeeft.

We hadden deze placemat ook naar verschillende Rotselaarse
scholen verspreid met de vraag ze door de leerlingen te laten inkleuren en ze terug te bezorgen
aan de heemkring. We mochten niet minder dan 465 ingediende tekeningen ontvangen! Van
elke deelnemende klas werd er nadien een winnaar gekozen die een mooie prijs kreeg, nl. een
schildersezeltje met doek en schilderspaletje.

Op maandag 20 november gidsten Katharina Meulemans en Philippe Hendrix 170 kinderen van
vier verschillende Rotselaarse scholen door de tentoonstelling in de parochiezaal en pastorij
van Wezemaal en het moet gezegd, de kinderen waren enthousiast.

Zelfs weken later ontvingen we nog reacties van kinderen. Een heel mooi compliment kregen we van een kind dat zo
gecharmeerd was van onze tentoonstelling dat ze haar ouders gevraagd heeft om meer naar
tentoonstellingen te gaan kijken.

Heemkring Groot-Rotselaar wil alle leerkrachten van de vier basisscholen die enthousiast
meewerkten aan de tentoonstelling ‘Theo Humblet en de kunstenaars van Groot Rotselaar’
hartelijk bedanken en feliciteren met de inspanningen die ze zich getroost hebben.

De leerlingen van de Rank, het Nest, de Kameleon en de basisschool van Rotselaar-Heikant kleurden op
voorhand de placemat met een afbeelding van het Rotselaarschilderij en de vier schilders ijverig
in. Hun werken werden opgehangen op de tentoonstelling.

Een onafhankelijke jury koos voor elke school een tekening uit die het meest in het oog sprong.

We tonen u de werken van de vier laureaten.
Waarmee onze placemat-sponsors zo nog wat extra reclame krijgen, dat ze hiermee
maar rekening houden!

Patrick Staes bracht tijdens de week volgend op de tentoonstelling in naam van de heemkring
een bezoek aan al de deelnemende klassen om de prijzen plechtig te overhandigen. Een klein
aandenken aan het bezoek aan de tentoonstelling.

 

Een deel van de door de kinderen ingezonden placemats

En de winnaars zijn!

Laura, Gemeentelijke Basisschool, Heikant

Isaac, De Rank, Wezemaal

Thibe, Het Nest, Wezemaal

Arianne, De Kameleon, Werchter