Nieuws

Een geschiedkundige en heemkundige ontmoetingsplaats voor Rotselaar

In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 heeft Heemkring Groot-Rotselaar zijn Memorandum overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de politieke beleidsmakers van Rotselaar. Dit Memorandum werd tevens integraal opgenomen in het ruimere Memorandum van de Cultuurraad van Rotselaar.

Al vele jaren ijvert Heemkring Groot-Rotselaar voor het bewaren, het ontsluiten en het onderzoeken met het oog op publicaties, van het materieel en immaterieel erfgoed van de gemeente Rotselaar.

Het resultaat van deze intense werking is wel dat veel verenigingen maar ook individuele inwoners hun archieven en documenten voor bewaring aan de heemkring willen toevertrouwen.

De heemkring is dan ook op zoek naar een geschikt onderkomen om al deze waardevolle archieven te kunnen bewaren.

Hierbij het Memorandum van de Heemkring:

Al vele jaren ijvert Heemkring Groot-Rotselaar voor het bewaren, het ontsluiten en het onderzoeken met het oog op publicaties, van het materieel en immaterieel erfgoed van de gemeente Rotselaar. De heemkring publiceert drie keer per jaar het tijdschrift Rotsvast Rotselaar. In de Cahiers wordt dieper ingegaan op een afgebakend onderwerp dat op een historisch kwalitatieve wijze wordt behandeld. Tevens organiseert de heemkring tentoonstellingen (Rega’s Hof, 2016; Humblet, 2023) en historische wandelingen waarbij de buurtcomités worden betrokken (2024).

Het resultaat van deze intense werking is wel dat veel verenigingen maar ook individuele inwoners hun archieven en documenten voor bewaring aan de heemkring willen toevertrouwen. De archieven van de harmonieën, de wielerclub het Vliegend Wiel, Jeugdhuis Jovaro, en tal van verzamelingen van privépersonen moeten in goede omstandigheden kunnen bewaard worden, willen we de geschiedenis van onze gemeente kunnen bestuderen en aan de volgende generaties doorgeven.

Als we het verleden voor de toekomst willen bewaren, is er evenwel een grote nood aan een degelijke infrastructuur om al dit kostbaar erfgoed in onder te brengen. Zelfs om bronnen digitaal te bewaren is er werk– en opslagruimte nodig. Mensen moeten de bewaarde documenten in goede omstandigheden kunnen nalaten, en historici moeten er onderzoekswerk kunnen verrichten. De bewoners moeten er materiële resten uit hun verleden kunnen bekijken.

Het is dan ook de taak van de lokale overheid het nodige te doen om ruimte ter beschikking te stellen om dit erfgoed te bewaren.

De meeste gemeenten uit de omgeving hebben een eigen historisch of heemkundig museum en archief.

De groeiende gemeente Rotselaar heeft daar ook dringend nood aan en kan hierin zeker niet achter blijven.

Bert Cornelis - Voorzitter Heemkring Groot-Rotselaar

De bestuursleden van Heemkring Groot-Rotselaar: Roger Patteet, Patrick Staes, Catherine Ackermans, Katharina Meulemans, Willy Bollens en Philippe Hendrix.

(01.05.2024)

Terugblik op onze kleurwedstrijd voor de Rotselaarse scholen

Als voorafgaande promotie voor onze tentoonstelling ‘Theo Humblet en de andere kunstenaars
van Groot-Rotselaar’ tijdens het weekend van 18 en 19 november hadden we een placemat
gemaakt met daarop een tekening van Willy Verheyden die de kunstenaars in actie bij het
Rotselaarschilderij weergeeft.

lees meer