Missie

Heemkring Groot-Rotselaar, opgericht op 29 september 2005, bestudeert de plaatselijke geschiedenis van Rotselaar, Wezemaal en Werchter. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in het heem- en geschiedkundig tijdschrift ‘Rotsvast Rotselaar’ en in het ‘Cahier’. Verder verzamelt de kring archieven die belangrijk kunnen zijn voor de studie van de geschiedenis van de gemeente. Tevens neemt de kring initiatieven om het kunsthistorisch, geschiedkundig, volkskundig en archeologisch patrimonium te bewaren en het erfgoed te behouden en te beschermen.

 

Heemkring Groot-Rotselaar organiseert tentoonstellingen, lezingen, uitstappen, buurtwandelingen en alle mogelijke evenementen die bovenvermelde doelstelling mede kunnen ondersteunen en uitdragen.

 

Heemkring Groot-Rotselaar ijvert voor de documentatie en conservatie van interessante archieven, zowel van particulieren als van verenigingen en organisaties, in een heemkundig archief- en documentatiecentrum dat voor onderzoek wordt opengesteld. De kring wil zoveel mogelijk archieven en documentatie digitaliseren, ontsluiten en openbaar maken.

 

Heemkring Groot-Rotselaar wil ten slotte inzetten op de publieksgeschiedenis door een ruim publiek bij de werking van de kring te betrekken, samen te werken met andere verenigingen en organisaties, en zodoende de geschiedenis van de gemeente bekend te maken.

Gezocht

Als we het verleden voor de toekomst willen bewaren, is er evenwel een grote nood aan een degelijke infrastructuur om al dit kostbaar erfgoed in onder te brengen. Zelfs om bronnen digitaal te bewaren is er werk– en opslagruimte nodig. Mensen moeten de bewaarde documenten in goede omstandigheden kunnen nalaten, en historici moeten er onderzoekswerk kunnen verrichten. De bewoners moeten er materiële resten uit hun verleden kunnen bekijken. lees meer

Ons tijdschrift

Rotsvast Rotselaar

Rotsvast Rotselaar is het tijdschrift van Heemkring Groot-Rotselaar.

Het tijdschrift publiceert bijdragen die het gevolg zijn van historisch onderzoek.

Verder worden relevante mededelingen en aankondigingen opgenomen, zowel van de eigen acties als van andere activiteiten met een historische link in de gemeente.

Zowel vaste als gastauteurs kunnen bijdragen leveren.

Rotsvast Rotselaar is de kern van de werking van de heemkring.

De kring houdt alle nummers van het tijdschrift bij die door alle geïnteresseerden kunnen geconsulteerd worden.

Bedoeling is om het tijdschrift digitaal te ontsluiten. 

abonnement

Cahier

Sinds 2022 publiceert de heemkring geregeld een Cahier, met als onderwerpen zeer afgelijnde, boeiende verhalen, die op een hoogstaande, kwalitatieve en historisch verantwoorde wijze worden uitgegeven.

De Cahiers worden zowel bij de leden van de heemkring als bij het grote publiek verspreid.

Bestel Cahier

Lid worden